Nyinköpta böcker under de 30 senaste dagarna
Kurslitteratur : Senaste kursböcker

← Tillbaka
1.

Bok-tryckt

2014

Hur moderna organisationer fungerar

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: JACOBSEN (Inne)


2.

Bok-tryckt

2014

Bostadsrättslagen

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: HJORTH (Utlånad, återlämning 2019-10-02)


3.

Bok-tryckt

2014

Jämlik vård

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: JÄMLIK (Inne)


4.

Bok-tryckt

2014

Kommunikativt ledarskap

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: ERIKSEN (Utlånad, återlämning 2019-09-30)


5.

Bok-tryckt

2014

Källkritik

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: THURÉN (Inne)


6.

Bok-tryckt

2014

Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: OMVÅRDNADENS (Inne)


7.

Bok-tryckt

2014

Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: OMVÅRDNADENS (Utlånad, återlämning 2019-09-30)


8.

Bok-tryckt

2014

Den nya ekonomistyrningen

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: AX (Inne)


9.

Bok-tryckt

2014

Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok med lösningar

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: AX (Inne)


10.

Bok-tryckt

2014

Bilderbokens mångfald och möjligheter

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: EDWARDS (Ej hemlån)


11.

Bok-tryckt

2014

FAR:s samlingsvolym

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: FAR (Inne)


12.

Bok-tryckt

2014

Vårdande vid psykisk ohälsa

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: VÅRDANDE (Inne)


13.

Bok-tryckt

2014

Den obeboeliga planeten

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: WALLACE-WELLS (Utlånad, återlämning 2019-10-07)


14.

Bok-tryckt

2014

Strategy

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: CLEGG (Utlånad, återlämning 2019-10-01)


15.

Bok-tryckt

2014

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: SJUKSKÖTERSKANS (Utlånad, återlämning 2019-10-01)


16.

Bok-tryckt

2014

Enkäten i praktiken

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: EJLERTSSON (Inne)


17.

Bok-tryckt

2014

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: OMVÅRDNAD (Inne)


18.

Bok-tryckt

2014

Regeringsformen

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: BULL (Inne)


19.

Bok-tryckt

2014

Hälsoekonomi

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: PERSSON (Inne)


20.

Bok-tryckt

2014

Litteraturen i mediesamhället

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: STEINER (Inne)


21.

Bok-tryckt

2014

Arbets- och miljömedicin

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: ARBETS (Inne)


22.

Bok-tryckt

2014

Att publicera

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: FUNCKE (Inne)