Resultat 1 - 15 av 24Bok-tryckt

1989

Bilden i det postmoderna samhället

Placering: Plan 2   Rad: 15      Hylla: Ia      Uppställd på: NORDSTRÖM (Inne)


Bok-tryckt

1990

Symboler - västerländska ideogram

Placering: Plan 2   Rad: 16      Hylla: K      Uppställd på: LIUNGMAN (Inne)


Bok-tryckt

1988

Social semiotics

Placering: Plan 1   Rad: 1      Hylla: Br      Uppställd på: HODGE (Inne)


Bok-tryckt

1996

Reading images

Placering: Plan 2   Rad: 15      Hylla: Ia      Uppställd på: KRESS (Utlånad, återlämning 2019-11-21)


Bok-tryckt

1997

Umberto Eco and the open text

Placering: Plan 2   Rad: 9      Hylla: G      Uppställd på: BONDANELLA (Inne)


Bok-tryckt

1998

Det splittrade alfabetet

Placering: Plan 1   Rad: 1      Hylla: Br      Uppställd på: BURTON (Inne)


Bok-tryckt

1984

The role of the reader

Placering: Plan 2   Rad: 9      Hylla: G      Uppställd på: ECO (Inne)


Bok-tryckt

1990

Handbook of semiotics

Placering: Plan 1   Rad: 1      Hylla: Br      Uppställd på: NÖTH (Inne)


Bok-tryckt

1980

Desire in language

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F      Uppställd på: KRISTEVA (Utlånad, återlämning 2019-12-03)


Bok-tryckt

1990

Envisioning information

Placering: Plan 1   Rad: 1      Hylla: Br      Uppställd på: TUFTE (Inne)


Bok-tryckt

2004

Semiotik

Placering: Plan 1   Rad: 1      Hylla: Br      Uppställd på: KJØRUP (Inne)


Bok-tryckt

2004

Bild och föreställning

Placering: Plan 1   Rad: 1      Hylla: Br      Uppställd på: WAERN (Inne)


Bok-tryckt

2003

Medier, semiotik, estetik

Placering: Plan 1   Ordbokssamlingen      Hylla: Bs      Uppställd på: NORDSTRÖM (Ej hemlån)


Bok-tryckt

1996

Global communication in transition

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 2764 (Inne)


Bok-tryckt

2002

Media semiotics

Placering: Plan 1   Kurslitteraturavd.      Uppställd på: BIGNELL (Utlånad, återlämning 2019-11-21)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa