Denna sida har upphört. Fortsätt till vår nya katalog.


Viktig information! Vi är på gång att byta bibliotekssytem.

Mellan 6-12 december kommer vi att genomgå en systemändring och som ett resultat ge begränsad service. Det är inte möjligt att låna, returnera eller reservera böcker under denna period. Biblioteket är fortfarande öppet för studier, grupprum och kopiering är också tillgängligt. Alla reservationer som ännu inte har behandlats kommer inte att exporteras till det nya systemet, vilket innebär att du måste skapa din reservation på nytt när vi öppnar för reservationer igen.

Resultat 1 - 15 av 52Bok-tryckt

1993

Statistikens grunder

Placering: Plan 1   Kurslitteraturavd.      Uppställd på: STUKAT (Inne)


Bok-tryckt

1993

Statistik

Placering: Plan 2   Rad: 27      Hylla: Oi      Uppställd på: CARLSSON (Inne)


Bok-tryckt

1994

Statistikens bilder

Placering: Plan 2   Rad: 27      Hylla: Oi      Uppställd på: STATISTIKENS (Inne)


Bok-tryckt

1994

Forskningsmetodik och statistik

Placering: Plan 1   Kurslitteraturavd.      Uppställd på: BEFRING (Inne)


Bok-tryckt

1991

Practical statistics for medical research

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vna      Uppställd på: ALTMAN (Utlånad, återlämning 2020-01-02)


Bok-tryckt

1982

Om datainsamling i surveyundersökningar

Placering: Plan 2   Rad: 20      Hylla: O:dd      Uppställd på: BERGMAN (Inne)


Bok-tryckt

1991

Grundkurs i statistik för lärare

Placering: Plan 2   Rad: 27      Hylla: Oi      Uppställd på: STUKAT (Inne)


Bok-tryckt

1986

Statistics in language studies

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F      Uppställd på: WOODS (Inne)


Bok-tryckt

2000

Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar

Placering: Plan 2   Rad: 40      Hylla: V      Uppställd på: JADAD (Inne)


Bok-tryckt

2001

Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officell statistik

Placering: Plan 2   Rad: 27      Hylla: Oi      Uppställd på: MEDDELANDEN (Inne)


Bok-tryckt

2001

Standard för institutionell sektorsindelning 2000, insekt 2000, Standard för indelning av ägarkontroll 2000, ägar 2000, Indelning efter juridisk form, jurform

Placering: Plan 2   Rad: 27      Hylla: Oi      Uppställd på: MEDDELANDEN (Inne)


Bok-tryckt

2001

The visual display of quantitative information

Placering: Plan 1   Kurslitteraturavd.      Uppställd på: TUFTE (Ej hemlån)


Bok-tryckt

2004

Essentials of research methods in health, physical education, exercise science, and recreation

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dd      Uppställd på: BERG (Inne)


Bok-tryckt

2005

Från datainsamling till rapport

Placering: Plan 2   Rad: 27      Hylla: Oi      Uppställd på: DAHMSTRÖM (Inne)


Bok-elektronisk

2004

Könsuppdelad statistik

Placering: Internet: Fri tillgång ()


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa