Resultat 1 - 15 av 54Bok-tryckt

1994

Lärarkåren vid universitet och högskolor under 1900-talet

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1994:79 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Lärare för högskola i utveckling

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 166 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Värdering av kvinnors respektive mäns meriter vid tjänstetillsättning ino universitet och högskolor

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1996:14 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Lärares arbetsmiljö

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Emi      Uppställd på: SJÖSTRÖM (Inne)


Bok-tryckt

1996

Att vara universitetslärare

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: ERIKSSON (Inne)


Avhandling

1997

Mentorskap inom högre utbildning i Sverige

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: LINDGREN (Inne)


Bok-tryckt

Universitet och högskolor

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: STATISTISKA CENTRALBYRÅN (Ej hemlån)


Bok-tryckt

2000

Att dirigera solister

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: HAIKOLA (Inne)


Bok-tryckt

2004

Lärare, forskare och läkare - tre kompetenser i en befattning

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 2004:42 (Inne)


Bok-tryckt

2005

Sakkunniga, professorstillsättningar och professurer i pedgogik 1910-1998

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: LINDBERG (Inne)


Bok-tryckt

2005

Pedagogisk utbildning för högskolans lärare

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: PEDAGOGISK (Inne)


Bok-tryckt

2006

Att arbeta i högskolan

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: ATT (Inne)


Avhandling

2007

Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.04      Uppställd på: JEDEMARK (Inne)


Bok-tryckt

2007

Lärarrollen

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep      Uppställd på: LÄRARROLLEN (Inne)


Bok-elektronisk

2007

Befordran till professor och lektor

Placering: Internet: Fri tillgång ()


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa