Resultat 1 - 6 av 6Avhandling

1995

Läras för skolan eller skolas att lära

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.04      Uppställd på: ANDERSSON (Inne)


Avhandling

1998

Lärare-elevrelationen

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Emi      Uppställd på: BIRNIK (Inne)


Bok-tryckt

1989

Ämnesintegration i lärarutbildning och skola

Placering: Plan 2   Rad: 6      Hylla: Eaby      Uppställd på: ÄMNESINTEGRATION (Inne)


Avhandling

1999

Lärare tar gestalt

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.04      Uppställd på: FALK (Inne)


Bok-tryckt

1995

Teachers who teach teachers

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.04      Uppställd på: TEACHERS (Inne)


Bok-tryckt

2010

Coteaching in international contexts

Placering: Plan 2   Rad: 5      Hylla: Eab      Uppställd på: COTEACHING (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa