Denna sida har upphört. Fortsätt till vår nya katalog.


Viktig information! Vi är på gång att byta bibliotekssytem.

Mellan 6-12 december kommer vi att genomgå en systemändring och som ett resultat ge begränsad service. Det är inte möjligt att låna, returnera eller reservera böcker under denna period. Biblioteket är fortfarande öppet för studier, grupprum och kopiering är också tillgängligt. Alla reservationer som ännu inte har behandlats kommer inte att exporteras till det nya systemet, vilket innebär att du måste skapa din reservation på nytt när vi öppnar för reservationer igen.

Resultat 1 - 15 av 117Bok-tryckt

1989

Handikappkris

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: MAGASIN (Inne)


Bok-tryckt

1991

Nya vägar inom den systemiska terapin

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: WHITE (Inne)


Bok-tryckt

1985

Den psykiatriska vårdprocessen

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: HALLBERG (Inne)


Bok-tryckt

1994

Psykiatrisk vårdlära

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vlb      Uppställd på: LINDSTRÖM (Inne)


Bok-tryckt

1994

Boendeboken

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: AHLGREN (Inne)


Bok-tryckt

1995

Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar

Placering: Plan 2   Rad: 25      Hylla: Ohd      Uppställd på: DIAGNOSTIK (Inne)


Bok-tryckt

1985

Levande människa

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vma      Uppställd på: ROXENDAL (Inne)


Bok-tryckt

1994

Psykiatrisk omvårdnad

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: ANDERSSON HÖGLUND (Inne)


Bok-tryckt

1975

Psykoterapi - strategi och teknik

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: HALEY (Inne)


Bok-tryckt

1970

Det terapeutiska samhället

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: JONES (Inne)


Bok-tryckt

1992

Familjespel

Placering: Magasin      Hylla: Vlb      Uppställd på: FAMILJESPEL (Inne)


Bok-tryckt

1990

Mötas och växa

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vlb      Uppställd på: WRANGSJÖ (Inne)


Bok-tryckt

1988

Kognitiv psykoterapi vid schizofrena störningar

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vlb      Uppställd på: PERRIS (Inne)


Bok-tryckt

1990

Barbro Sandins disputation - fyra inlägg

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vlb      Uppställd på: BARBRO (Inne)


Bok-tryckt

1995

Att vårda våldsamma patienter

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vlb      Uppställd på: PALMGREN (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa