Resultat 1 - 15 av 76Bok-tryckt

1986

Olika för olika

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Em.03      Uppställd på: ARNMAN (Inne)


Bok-tryckt

1993

På tröskeln till ett nytt årtusende

Placering: Plan 2   Rad: 44 Hallandsrummet      Hylla: Hal: Ep      Uppställd på: MALMQVIST (Inne)


Bok-tryckt

1997

Spjutspets mot framtiden?

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 3002 (Inne)


Bok-tryckt

1985

Skola och undervisning i högerpartiets partiprogram, valupprop och valhandböcker under åren 1904-1962

Placering: Magasin      Hylla: Occ      Uppställd på: LUNDAHL (Inne)


Bok-tryckt

1995

Har skolpolitikens mål förändrats?

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Em.03      Uppställd på: BERGSTRÖM (Inne)


Bok-tryckt

1999

Vuxenutbildning för alla?

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1999:39 (Inne)


Avhandling

1999

Policy som text och som praktik

Placering: Plan 2   Rad: 6      Hylla: Em      Uppställd på: FRANCIA (Inne)


Bok-tryckt

2000

Feltänkt

Placering: Plan 2   Rad: 6      Hylla: Em      Uppställd på: ENKVIST (Inne)


Bok-tryckt

1986

Politisk styrning och utbildningsreformer

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Emk      Uppställd på: LINDENSJÖ (Inne)


Bok-tryckt

2000

Värner Rydén - en av Brantings män

Placering: Plan 2   Rad: 6      Hylla: Eaz Rydén     Uppställd på: LARSSON (Inne)


Bok-tryckt

2003

Unga utanför

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 2003:92 (Inne)


Bok-tryckt

2003

Utbildningens fördelning - en fråga om klass?

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 2003:96 (Inne)


Bok-tryckt

2003

Skolan - ett svenskt högriskprojekt

Placering: Plan 2   Rad: 6      Hylla: Em      Uppställd på: SKOLAN (Inne)


Bok-tryckt

2005

Vuxenutbildning i omvandling

Placering: Plan 2   Rad: 6      Hylla: Em      Uppställd på: VUXENUTBILDNING (Inne)


Bok-tryckt

2005

Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension

Placering: Plan 2   Rad: 6      Hylla: Eabo      Uppställd på: ENGLUND (Utlånad, återlämning 2019-10-29)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa