Denna sida har upphört. Fortsätt till vår nya katalog.


Viktig information! Vi är på gång att byta bibliotekssytem.

Mellan 6-12 december kommer vi att genomgå en systemändring och som ett resultat ge begränsad service. Det är inte möjligt att låna, returnera eller reservera böcker under denna period. Biblioteket är fortfarande öppet för studier, grupprum och kopiering är också tillgängligt. Alla reservationer som ännu inte har behandlats kommer inte att exporteras till det nya systemet, vilket innebär att du måste skapa din reservation på nytt när vi öppnar för reservationer igen.

Resultat 1 - 15 av 176Bok-tryckt

1985

Nordisk projektterminologi

Placering: Plan 1   Ordbokssamlingen      Hylla: Qb      Uppställd på: NORDISK (Ej hemlån)


Bok-tryckt

1989

Bättre projekt

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: ANDER (Inne)


Bok-tryckt

1995

Handbok i projektarbete

Placering: Plan 2   Rad: 35      Hylla: Qbi      Uppställd på: LARSSON (Inne)


Bok-tryckt

1996

Project management for research

Placering: Plan 2   Rad: 27      Hylla: P      Uppställd på: BADIRU (Inne)


Bok-tryckt

1996

Projektets paradoxer

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: PROJEKTETS (Inne)


Bok-tryckt

1996

The project manager as change agent

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 4118 (Inne)


Bok-tryckt

1995

Sju steg vid utredning och projekt

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: BURELL (Inne)


Bok-tryckt

1997

Projektledning

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: LEWANDER (Inne)


Bok-tryckt

1997

Projektledning

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: CHRISTENSEN (Inne)


Bok-tryckt

1998

Ledande projektledning

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: LEWÉN (Inne)


Avhandling

1998

Anläggningsprojekt och organisatoriskt lärande

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: ANDERSON (Inne)


Bok-tryckt

1999

International project analysis and financing

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 2293 (Inne)


Bok-tryckt

1998

Projekthantering vid produktutveckling

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: SELIN (Inne)


Bok-tryckt

1999

Projektledaren

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: BRINER (Inne)


Bok-tryckt

1999

Praktisk ledning av förbättringsprocesser

Placering: Plan 2   Rad: 34      Hylla: Qbaaj      Uppställd på: ORTMAN (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa