Resultat 1 - 15 av 26Bok-tryckt

1996

EU:s jordbrukspolitik och bönderna i öst

Placering: Plan 2   Rad: 37      Hylla: Qd      Uppställd på: RABINOWICZ (Inne)


Bok-tryckt

1997

Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1997:50 (Inne)


Bok-tryckt

1997

EU:s jorbrukspolitik och den globala livsmedelsförsörjningen

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1997:26 (Inne)


Bok-tryckt

1997

EU:s jordbrukspolitik, miljön och regional utveckling

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1997:74 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Konsekvenserna för CAP av WTO-åtagandena och en östutvidgning

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1996:171 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Effekter av EU:s jordbrukspolitik

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1996:136 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Administrationen av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1996:65 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Miljö och jordbruk

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1996:60 (Inne)


Bok-tryckt

1995

Jordbruk och konkurrens - jordbrukets ställning i svensk och europeisk konkurrensrätt

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1995:117 (Inne)


Bok-tryckt

1992

Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1992:87 (Inne)


Bok-tryckt

1997

Mat och miljö - svensk strategi för EU:s jordbruk i framtiden

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1997:102 (Inne)


Bok-tryckt

1997

EU:s jordbrukspolitik och östutvidgning

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1997:150 (Inne)


Bok-tryckt

1998

Analysera mera

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1998:108 (Inne)


Bok-tryckt

1998

Agenda 2000

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1998:70 (Inne)


Bok-tryckt

1998

Agenda 2000

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1998:69 (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa