Resultat 1 - 15 av 719Bok-tryckt

1999

Truth and meaning

Placering: Magasin      Hylla: F      Uppställd på: TRUTH (Inne)


Bok-tryckt

1992

Feminism and linguistic theory

Placering: Plan 1   Kurslitteraturavd.      Uppställd på: CAMERON (Inne)


Bok-tryckt

1999

Den andres enspråkighet eller Den ursprungliga protesen

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F:oa      Uppställd på: DERRIDA (Inne)


Bok-tryckt

1992

Understanding utterances

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F      Uppställd på: BLAKEMORE (Inne)


Bok-tryckt

1983

Deconstructive criticism

Placering: Plan 2   Rad: 9      Hylla: G      Uppställd på: LEITCH (Inne)


Bok-tryckt

1986

The Kristeva reader

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F      Uppställd på: KRISTEVA (Inne)


Bok-tryckt

1991

Deconstruction

Placering: Plan 2   Rad: 9      Hylla: G      Uppställd på: NORRIS (Inne)


Bok-tryckt

1994

Principles of linguistic change

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F      Uppställd på: LABOV (Inne)


Kongresstryck

1999

Cognition and function in language

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F      Uppställd på: COGNITION (Inne)


Bok-tryckt

1984

The role of the reader

Placering: Plan 2   Rad: 9      Hylla: G      Uppställd på: ECO (Inne)


Bok-tryckt

1997

New foundations for a science of text and discourse

Placering: Magasin      Hylla: F      Uppställd på: BEAUGRANDE (Inne)


Bok-tryckt

1989

Symbolik och tolkning

Placering: Plan 2   Rad: 9      Hylla: G      Uppställd på: TODOROV (Inne)


Bok-tryckt

1980

Desire in language

Placering: Plan 2   Rad: 8      Hylla: F      Uppställd på: KRISTEVA (Inne)


Bok-tryckt

1976

Interpretation theory

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dd      Uppställd på: RICOEUR (Inne)


Bok-tryckt

2001

Metoder för brukstextanalys

Placering: Plan 1   Kurslitteraturavd.      Uppställd på: HELLSPONG (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa