Viktig information! Vi är på gång att byta bibliotekssytem.

Mellan 6-12 december kommer vi att genomgå en systemändring och som ett resultat ge begränsad service. Det är inte möjligt att låna, returnera eller reservera böcker under denna period. Biblioteket är fortfarande öppet för studier, grupprum och kopiering är också tillgängligt. Alla reservationer som ännu inte har behandlats kommer inte att exporteras till det nya systemet, vilket innebär att du måste skapa din reservation på nytt när vi öppnar för reservationer igen.

Resultat 1 - 15 av 46Bok-tryckt

1983

Svensk förskola - en tillbakablick

Placering: Magasin      Hylla: Em.01      Uppställd på: JOHANSSON (Inne)


Bok-tryckt

1984

Förslag till pedagogiskt program för förskolan

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: SOCIALSTYRELSEN (Inne)


Bok-tryckt

1986

Förskolans pedagogiska roll

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: ROCKSTRÖM (Inne)


Bok-tryckt

1983

Förskolepedagogikens historia

Placering: Magasin      Hylla: E:k      Uppställd på: SIMMONS-CHRISTENSON (Inne)


Bok-tryckt

1987

Förnyelse i förskolan

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: PETTERSEN (Inne)


Bok-tryckt

1981

Ansvarspedagogik

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: ANSVARSPEDAGOGIK (Inne)


Bok-tryckt

1989

Förskolans pedagogik

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: FÖRSKOLANS (Inne)


Bok-tryckt

1990

Bekräftelse eller vision?

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: WALLMAN (Inne)


Bok-tryckt

1989

Öppen förskola - lärorika möten

Placering: Magasin      Hylla: Em.01      Uppställd på: BERG (Inne)


Bok-tryckt

1983

Att förändra könsroller

Placering: Magasin      Hylla: Ea      Uppställd på: ANNERBLOM (Inne)


Bok-tryckt

1980

Lek och dans i förskolan

Placering: Magasin      Hylla: Em.01      Uppställd på: LEK (Inne)


Bok-tryckt

1983

Pedagogiska program i andra länder

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: KÄRRBY (Inne)


Bok-tryckt

1982

Skolförberedelse i daghem och deltidsgrupp

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: MORSING BERGLUND (Inne)


Bok-tryckt

1981

Tankar om små barns fostran

Placering: Magasin      Hylla: Ea      Uppställd på: TANKAR (Inne)


Bok-tryckt

1982

Åldersblandade barngrupper

Placering: Magasin      Hylla: Ea.01      Uppställd på: EDENHAMMAR (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa