Resultat 1 - 12 av 12Bok-tryckt

1996

Försöksdjurskunskap

Placering: Plan 2   Rad: 40      Hylla: Va      Uppställd på: ÖBRINK (Inne)


Bok-tryckt

1998

Djurförsök

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1998:75 (Inne)


Bok-tryckt

2000

Får man forska på djur?

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dg      Uppställd på: FÅR (Inne)


Bok-tryckt

2002

Etisk prövning av djurförsök

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 2002:86 (Inne)


Bok-tryckt

2003

Etisk prövning av djurförsök

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 2003:107 (Inne)


Bok-tryckt

2003

Etisk prövning av djurförsök

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 2003:107 BILAGOR (Inne)


Bok-tryckt

2006

Alternatives to animal testing

Placering: Plan 2   Rad: 40      Hylla: Va      Uppställd på: ALTERNATIVES (Inne)


Bok-elektronisk

2008

Allmänhetens syn på djurförsök

Placering: Internet: Fri tillgång ()


Bok-elektronisk

1979

Animals for research

Placering: Internet: Ebook central


Bok-tryckt

2009

Djuren, läkarna och lagen

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dg      Uppställd på: ALEXIUS (Inne)


Bok-elektronisk

2005

The behavior of the laboratory rat

Placering: Internet: Ebook central


Bok-elektronisk

2007

History, wild mice, and genetics

Placering: Internet: Ebook central


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa