Resultat 16 - 30 av 413Bok-tryckt

1992

Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 3904 (Inne)


Bok-tryckt

1993

Att reparera människor

Placering: Plan 2   Rad: 41      Hylla: Vf      Uppställd på: GUSTAFSON (Inne)


Avhandling

1993

Ethical reasoning among experienced registered nurses in relation to communication with severely ill patients

Placering: Plan 2   Rad: 43      Hylla: Vpd      Uppställd på: JANSSON (Inne)


Bok-tryckt

1994

Medicinsk etik i vår tid

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dgv      Uppställd på: TRANÖY (Inne)


Bok-tryckt

1989

Vetenskap och människosyn i sjukvården

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 451 (Inne)


Avhandling

1990

Dementia care in an ethical perspective

Placering: Plan 2   Rad: 42      Hylla: Vlf      Uppställd på: ÅKERLUND (Inne)


Bok-tryckt

1993

Vetenskap och människosyn i sjukvården

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dd      Uppställd på: BARBOSA DA SILVA (Inne)


Bok-tryckt

1994

Organhandel

Placering: Plan 2   Rad: 41      Hylla: Vf      Uppställd på: SÅGÄNGER (Inne)


Bok-tryckt

1994

Den lidande människan

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dgv      Uppställd på: ERIKSSON (Inne)


Bok-tryckt

1994

Forskningsetik i vård och medicin

Placering: Plan 1   Rad: 3      Hylla: Dgv      Uppställd på: NILSTUN (Inne)


Bok-tryckt

1991

Hälsa och värde

Placering: Plan 2   Rad: 40      Hylla: V:d      Uppställd på: NORDENFELT (Inne)


Avhandling

1994

Life-view of medical students at the Karoliska Institute, Stockholm, Sweden

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: JOSEPHSON (Inne)


Bok-tryckt

1995

Gener för bot och bättring

Placering: Plan 2   Rad: 40      Hylla: Vaa      Uppställd på: GENER (Inne)


Bok-tryckt

1983

Ethical dilemmas and nursing practice

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 1271 (Inne)


Bok-tryckt

1995

Vårdens svåra val

Placering: Plan 2   Rad: 43      Hylla: Vp      Uppställd på: PRIORITERINGSUTREDNINGEN (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa