Resultat 76 - 90 av 119Bok-tryckt

2003

Supporting learning in nursing practice

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: SUPPORTING (Inne)


Bok-tryckt

2002

Omvårdnad som akademiskt ämne i forskning, utbildning och patientnära verksamhet

Placering: Plan 2   Rad: 43      Hylla: Vpg:b      Uppställd på: OMVÅRDNAD (Inne)


Bok-tryckt

2003

Studying nursing using problem-based and enquiry-based learning

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: PRICE (Inne)


Avhandling

2003

Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: CHEKOL (Inne)


Avhandling

2004

Att utbilda sig till sjuksköterska

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: JORFELDT (Inne)


Avhandling

1999

Hands-on nursing

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: BJØRK (Inne)


Bok-tryckt

2003

Från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska inom intensivvård

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: LINDBLAD FRIDH (Inne)


Bok-tryckt

2004

Nursing in contemporary society

Placering: Plan 2   Rad: 43      Hylla: Vpg      Uppställd på: HAYNES (Inne)


Bok-tryckt

2004

Handledning inom vård och omsorg ur ett psykosocialt perspektiv

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Epab      Uppställd på: GRÖNQUIST (Inne)


Bok-tryckt

2003

Bedömning av kunskap i klinisk praktik

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: JERRELING (Inne)


Avhandling

2003

Etik och utmaning

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: CROONA (Inne)


Bok-tryckt

2004

Interprofessional post-qualifying education for nurses

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: INTERPROFESSIONAL (Inne)


Bok-tryckt

2004

Using patient experience in nurse education

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: USING (Inne)


Bok-tryckt

2005

Doctoral education in nursing

Placering: Plan 2   Rad: 43      Hylla: Vpg:b      Uppställd på: KETEFIAN (Inne)


Bok-tryckt

2005

Educating nurses for leadership

Placering: Plan 2   Rad: 7      Hylla: Ep.06v      Uppställd på: EDUCATING (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa