Valt ämne

Wikipedia

Yngeredsfors kraftverk är ett vattenkraftverk i Ätran. Det nuvarande kraftverket är från 1964. Det har två aggregat med en total effekt på 18,8 MW. Den normala årsproduktion är 70 GWh och fallhöjden är 28,3 meter. E.ON äger kraftverket.

Läs mer i Wikipedia