Valt ämne

Wikipedia

Vykort, postkort med en bildsida och plats för adress (och från 1905 även meddelande) på andra sidan.

Postkort av olika slag hade funnits tidigare, men 1 oktober 1869 började den österrikiska postförvaltningen ge ut Correspondenz-Karte, som var färdiga kort med utrymme för adress på ena sidan och för meddelande på den andra, liknande de senare svenska brevkorten. Dessa hade en lägre portosats än vanliga brev och blev därför snabbt populära. Liknande kort infördes snart i andra länder, England 1870, Kanada 1871, Sverige och Tyskland 1872, USA och Frankrike 1873 och Italien 1874.

Snart blev det populärt att infoga reklam och andra typer av motiv på den sidan som var avsedd för meddelandet. Det första kortet med en fotografiskt vy tillverkades i Tyskland av litografen Zrenner för 1882 års Nürnbergutställning.

År 1872 infördes i Sverige brevkort utan bild. Portot var dock då det samma som för vanliga brev och de blev inte särskilt populära. 1873 sänktes

...

Läs mer i Wikipedia