Valt ämne

Wikipedia

Skeppsvarv är en verkstad som utför reparation eller nybyggnad av fartyg och utrustning för offshore. Ett nybyggnadsvarv består av en sammansättningsverkstad, vilken bistås av underleverantörer i fråga om utrustning och maskiner.

Sverige var under många år en av världens största varvsnationer, med storvarv som Eriksberg, Götaverken, Lindholmen, Uddevallavarvet och Kockums.

...

Läs mer i Wikipedia