Valt ämne

Wikipedia

Varla är en stadsdel i nordvästra Kungsbacka nära den norra utfarten mot E6/E20. Bebyggelsen består av ett sammanhållet bestånd av radhus, kedjehus och fristående småhus.


Läs mer i Wikipedia