Valt ämne

Wikipedia

Varbergs Sparbank är ett bankaktiebolag med verksamhet i Varbergs kommun och Horredsbygden i Marks kommun. Banken ägs av Sparbanksstiftelsen Varberg. Stiftelsen leds av en styrelse som utses av 48 huvudmän. Hälften av huvudmännen uses av Varbergs och Marks kommuner vilka förordnar 22 respektive två stycken vardera, medan de resterande utses av huvudmännen själva. Bankrörelsen bedrevs fram till år 2000 i form av en sparbank och lydde då under sparbankslagen. Banken har fyra kontor, vilka är belägna på Håsten, i Tvååker, Varberg och Veddige.

...

Läs mer i Wikipedia