Valt ämne

Wikipedia

Varbergs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Varbergs församling i Göteborgs stift. Det är den största och äldsta kyrkan i Varberg.

...

Läs mer i Wikipedia