Valt ämne

Wikipedia

Växtskydd är en del inom jordbrukssektorn och trädgårdsskötseln inriktad emot att skydda växter mot till exempel svamp och insektsangrepp eller för att bekämpa ogräs.

Växtskyddsmedel innehåller till exempel bekämpningsmedel som fungicider mot skadesvampar, herbicider mot ogräs och insekticider mot skadeinsekter.

Även biologiska bekämpningsmedel, som till exempel nyckelpigor ingår i växtskydd.

...

Läs mer i Wikipedia