Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Tättingar (Passeriformes) är den största ordningen inom klassen fåglar. Ungefär hälften av alla världens fågelarter är tättingar och majoriteten av dem är sångfåglar. Välutvecklade muskler i syrinx tillåter dem en bred och diversifierad kommunikationsförmåga. Deras bon är ofta mycket välbyggda. Ungarna är vid födseln blinda, nästan nakna och fullständigt beroende av sina föräldrar. De skriker typiskt i en klunga och tigger efter maten när föräldrarna anländer till boet med sin fångst.

Läs mer i Wikipedia