Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Lavar har det vetenskapliga namnet Lichenes och är organismer bildade av ett mutualistiskt förhållande mellan en eller flera svampar (huvudsakligen en sporsäcksvamp och ofta också en jästsvamp) och en alg, eller ibland en cyanobakterie (tidigare kallade blågröna alger). Svampens hyfer har en roll i den nyblivna laven på så sätt att den utgör stödjevävnad och skydd samt att suga upp vatten, medan algen genom fotosyntes bidrar med energi och socker till laven vid vissa tillfällen.

Läs mer i Wikipedia