Valt ämne

Wikipedia

Växtpatologi, även fytopatologi, är läran om växtsjukdomar orsakade av patogener (sjukdomsalstrare) och miljöfaktorer - de mekanismer som gör att sjukdomar uppstår, interaktioner mellan patogener och växt, samt vilka faktorer eller kontrollåtgärder som förhindrar eller begränsar skadeverkningarna. Växtpatogena organismer finns bland svampar, protister (bland annat oomyceter) bakterier, fytoplasma, virus, viroider, nematoder och parasitiska växter. Skador som orsakas av insekter, människor eller andra större djur räknas vanligen inte hit .

Växtsjukdomar orsakar årligen stora skördeförluster . För att motverka sjukdomar och få en trygg livsmedelsproduktion är det viktigt att identifiera orsaken till sjukdomen och förstå varför den uppstått. Vissa sjukdomar ger karaktäristiska symptom som möjliggör snabb detektion, medan andra är betydligt svårare att diagnosticera. Sjukdomar kan motverkas eller bekämpas genom anpassning av odlingssystemet, val av mindre känsliga eller

...

Läs mer i Wikipedia