Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Mineralogi är läran om mineraler. Mineralogi ingår som en del av det större ämnesområdet berggrundsgeologi som studerar uppbyggnad och sammansättningen av berggrunden. Mer specifikt behandlar mineralogi mineralernas kristallografiska, fysikaliska och kemiska egenskaper samt deras bildning, förekomst och klassificering.

...

Läs mer i Wikipedia