Valt ämne

Wikipedia

Sturegymnasiet kom till 1992 och ligger utmed Laholmsvägen i Halmstad. På området har det bedrivits undervisning sedan längre.

Läs mer i Wikipedia