Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Spenshult är en by och ett före detta sjukhus i Slättåkra socken i Halmstads kommun i Halland, belägna vid Nissans västra strand utmed riksväg 26 (Nissastigen) cirka 25 kilometer nordost om Halmstad. Området omkring ombildades 1888 till Spenshults kronopark och utgör sedan 2008 naturreservatet Spenshult.

...

Läs mer i Wikipedia