Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

För kyrkbyn i Spannarps socken, se Himle.

Spannarp är en småort i Ausås socken i Ängelholms kommun i Skåne län. En kilometer västerut ligger Spannarps herrgård.

Läs mer i Wikipedia