Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Snöstorp är en stadsdel i Halmstad som fått sitt namn efter kyrkbyn i Snöstorps socken.

Orten som idag är ett villaområde öster om E6 har tidigare räknats som en egen tätort och växte från 355 invånare år 1950 till 1.313 invånare 1965. Därefter finns ingen statistik publicerad då Snöstorps tätort enligt SCB växte samman med Halmstads tätort från och med 1970 års tätortsavgränsning. I norr gränsar Snöstorp till Vallås och i sydost till Fyllinge.

Läs mer i Wikipedia