Valt ämne

Wikipedia

Slättåkra är en småort i Halmstads kommun och kyrkby i Slättåkra socken, belägen väster om Nissan i Suseåns dalgång.

På orten finns äldreboende. Slättåkra kyrka är en romansk stenkyrka som uppfördes under perioden 1100-1349. På kyrkogården finns en minnessten från 1926, rest över ett antal patienter som avlidit i tuberkulos på det närbelägna Spenshults Sanatorium, numera Spenshults Sjukhus.

Läs mer i Wikipedia