Valt ämne

Wikipedia

Hallands sjukhus Varberg är från och med 2011 namnet på det tidigare Sjukhuset i Varberg (SiV), ett sjukhus i de östra delarna av Varberg. Det stod färdigt 1 juni 1972 och ersatte då det gamla lasarettet, som sedermera revs. Sjukhuset har 450 vårdplatser för somatisk vård och 50 platser för psykiatrisk behandling.

Sjukhuset består av en avlång huskropp i sex våningar som inrymmer vårdavdelningarna och ett vidsträckt område i ett plan som inrymmer mottagningarna.

Läs mer i Wikipedia