Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia


Med civilt försvar, avses den civila delen av det svenska totalförsvaret. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Se Lag (1996:1470) om totalförsvar och höjd beredskap. Ska inte förväxlas med de frivilliga Civilförsvarsförbundet (”civilförsvaret”).

Läs mer i Wikipedia