Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Sjökrigföring är krig till sjöss. Mänskligheten har krigat till sjöss i över 3000 år.

Örlog är en benämning för krigshandlingar till sjöss.

...

Läs mer i Wikipedia