Valt ämne

Wikipedia

Halmstad Arena Bad är en simhall i Halmstad. Anläggningen uppfördes 1997-1998 som Sannarpsbadet. Efter en omfattande utbyggnad är Sannarpsbadet nu en del av ett större arenakomplex kallat Halmstad Arena.

Läs mer i Wikipedia