Valt ämne

Wikipedia

Säröbanan (Göteborg-Särö Järnväg, GSJ) var en normalspårig järnvägslinje från Göteborg till Särö. Den var i drift från 1903 till 1965. Från 1954 till 1965 trafikerades banan med rälsbussar. Säröbanan saknade reguljär anslutning till det rikstäckande järnvägsnätet. Den omfattades inte av det allmänna järnvägsförstatligandet som riksdagen beslutade om år 1938.

...

Läs mer i Wikipedia