Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Denna artikel handlar om folkdans i allmänhet. Se även svensk folkdans.

Folkdans är traditionella danser som har en form och ett utförande baserat på hur människor från en särskild geografisk plats eller social bakgrund utför dem. Folkdans dansas nästan uteslutande till folkmusik eller spelmansmusik och dansarna bär ofta traditionella kläder. Folkdans förknippas ofta med folket, och en bondekultur men i exempelvis Asien kallas de danser som hovet har dansat för folkdans. Trots sin traditionsbundenhet förändras folkdans över tid beroende på olika influenser. Klassiska danser som polska får därför stora regionala skillnader beroende på var i världen den dansas.

Ofta har folkdans inte varit noterad utan förts vidare informellt från generation till generation. Idag är det istället på många platser runt om i världen vanligt med kurser, tävlingar och liknande. Folkdans tillskrivs i perioder och på olika platser i världen stor betydelse för nationalidentiteten

...

Läs mer i Wikipedia