Valt ämne

Wikipedia

Rodd är ett sätt att få en båt att ta sig framåt med åra eller åror. Ror gör man oftast med två åror, men i tävlingsrodd med flera roddare, och i historien med farkoster som var för breda att ros med dubbla åror, har man rott med en åra per roddare. Används bara en då man är ensam i båten kallas det för att vricka, eller i dagligt tal att "ro enkelåra" och görs akterut.

Den internationella roddsporten organiseras av Internationella roddförbundet, Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA). Det finns två tävlingsformer i rodd: Regattor samt flod- eller älvtävlingar.

...

Läs mer i Wikipedia