Valt ämne

Wikipedia

För sjöfartstermen, se frimärke (sjöfart).

Ett frimärke är en liten tryckt pappersbit (eller av plast) utgiven av postoperatör och som klistras på en postförsändelse och är ett kvitto på att betalning (porto) har erlagts för vidarebefordrandet av en försändelse.

Läs mer i Wikipedia