Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Fiskodling är en form av vattenbruk där man odlar fisk avsedd som livsmedel, eller för utplantering eller akvaristik. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO är fiskodling sannolikt världens snabbast växande livsmedelsproduktion.

Läs mer i Wikipedia