Valt ämne

Wikipedia

Denna artikel handlar om släktet Sus. Se även svin (olika betydelser).

Sus är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen äkta svin och beskrevs av Linné 1758. Svin har domesticerats för att användas som föda för människor sedan länge. Under senare tid har svinen involverats i biomedicinsk forskning och behandling. Deras långa gemensamma förbindelse med människan har lett till betydande representation i målningar och ordspråk.

Läs mer i Wikipedia