Valt ämne

Wikipedia

En tullmyndighet är en offentlig myndighet med uppgift att uppbära skatter och tullavgifter som belastar varutrafiken över statsgränserna. Detta sker genom tullkontroll vid tullstationer. Tullmyndigheter har ofta också ansvar för tullövervakning mellan tullstationerna och har därvid karaktär av ordningsmakt. Under 2000-talet har olika former av integrerade gränsförvaltningar tillkommit i flera länder. Myndigheter som utför uppgifter avseende både polisiär gränsbevakning som tullkontroll och tullövervakning.

Exempel på tullmyndigheter i olika länder är Bundeszollverwaltung i Tyskland, Tullverket i Finland, Tollvesenet i Norge och Tullverket i Sverige.

...

Läs mer i Wikipedia