Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Brandskydd är förebyggande brandförsvar med hjälp av fasta anläggningar.

Man skiljer mellan passivt brandskydd - som brandfasta material, och aktivt brandskydd - som sprinklers, brandvarnare och annan brandförsvarsutrustning.

Läs mer i Wikipedia