Valt ämne

Wikipedia

Vrak kan syfta på:

I överförd betydelse:


...

Läs mer i Wikipedia