Valt ämne

Wikipedia

Vrak kan syfta på:

I överförd betydelse:


Läs mer i Wikipedia