Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En väg är en plan landyta för transport mellan två platser. Den består av körbana och vägren.

Vägar kan anpassas för fordon, djur eller fotgängare. Numera är de ofta belagda, och vanligaste vägbeläggningen är av asfalt. Oljegrus, betong, grus och makadam är andra sorters vägbeläggningar.

Vägen byggs upp av olika lager som bland annat ska hantera dränering och fördelning av trycket från fordonstrafiken. Vägbeläggningen är det översta lagret.

Läs mer i Wikipedia