Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Väg- och vattenbyggnad, alternativt väg- och vattenbyggnadsteknik eller förr väg- och vattenbyggnadskonst, betecknar ett tekniskt område, men är framför allt den traditionella beteckningen på i princip all civilingenjörsutbildning med bygginriktning i Sverige. Civilingenjörsutbildningen ges under detta namn vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Lunds tekniska högskola (vid Lunds universitet). Vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) finns byggnadstekniska inriktningar inom civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad, vid LTU även inom utbildningarna Arkitektur och Naturresursteknik och vid Mälardalens högskola (MDH) inom utbildningen Samhällsteknik. Vid Chalmers tekniska högskola startade hösten år 2015 första årskursen i civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik, vilket är en moderniserad ersättare till det äldre programmet Väg- och vattenbyggnad.

Svenska Väg- och Vattenbyggares

...

Läs mer i Wikipedia