Valt ämne

Wikipedia

Platsarna är en stadsdel i Varberg, belägen omedelbart vid Kattegatt. Bebyggelsen består av mindre fastigheter uppförda under 1800-talet och framåt. Platsarna är attraktivt som bostadsområde på grund av utsikten över havet.

...

Läs mer i Wikipedia