Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Stenindustrin arbetar med att i industriell skala bryta och därefter förädla bergarter ur berg, i huvudsak för byggnadsändamål, så kallad byggnadssten. Annan användning av sten kan vara för slipstenar och brynen. Exempel på bergarter som används är granit, gnejs, kalksten, marmor, skiffer och sandsten. Arbetare inom stenindustrin brukar kallas stenhuggare eller stenarbetare.

Läs mer i Wikipedia