Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Urmakare är yrkesbeteckningen på en person som tillverkar, reparerar eller underhåller ur.

Läs mer i Wikipedia