Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Metallbearbetning innefattar processen att arbeta med metaller för att skapa en enskild produkt, sammanställning eller storskaliga strukturer. Begreppet innefattar ett brett spektrum av verk från stora broar och fartyg till motordelar som kräver hög precision eller ömtåliga smycken. På grund av bredden innefattas ett spann av kompetens, processer och verktyg.

Metallbearbetning är en vetenskap, hobby, industri och handel. Historiskt sett sträcker sig metallbearbetning över kulturer, civilizationer och årtusenden. Den har utvecklats från upptäckten att producera formbara och duktila metaller genom att smälta malm. Metallen har sedan kunnat användas i verktyg och utsmyckningar. I moderna processer kan metallbearbetningen delas upp i tre övergripande kategorier: formande bearbetning, skärande bearbetning och sammanfogande bearbetning.

...

Läs mer i Wikipedia